Mẹ cha cho bạc cho vàng, không bằng em lấy được chàng coder.