Nói dối giết chết tình yêu. Nhưng nói thật thì lại càng làm nó chết nhanh hơn.