Người con gái đẹp nhất khi không biết rằng bản thân mình đẹp.